ศูนย์ภาษาเยอรมันสมุย
GERMAN LANGUAGE CENTER SAMUI

Vokabeltrainer
ฝึกคำศัพท์

Wie heißt dieses Wort?
คำนี้แปลว่าอะไร?
der Verkaufsmarkt
smiley