ศูนย์ภาษาเยอรมันสมุย
GERMAN LANGUAGE CENTER SAMUI
 • + หลักสูตรเข้มข้น 80 บทเรียน จาก 33.000
 •    รวมไปถึง:
 • + หนังสือเรียน ยังมีการสะกดในตัวอักษรไทย
 • + แบบฝึกหัดออนไลน์มากกว่า 1000 แบบ
 • + พจนานุกรมออนไลน์รวมถึงสัทศาสตร์
 • + ฝึกคำศัพท์ ออนไลน์
 • + ฝึกหัดสะกดคำ ออนไลน์
 • + แบบฝึกหัดหลายแบบที่ครอบคลุม
 • + ข้อสอบตัวอย่างจำนวนมาก
 • + เวลาสอนแบบยืดหยุ่น
 • + หลักสูตรเริ่มต้นได้ทุกเมื่อ
 • + เปิดทุกวัน
 • ราคารวมต่อคนเป็นบาท
  คลาสเรียนตัวต่อตัว 49.000
  เรียนร่วมกันกับเพื่อนของคุณ:
  • กับเพื่อนหนึ่งคน 37.000
  • กับเพื่อนสองคน 33.000
 • + หลักสูตรเข้มข้น 40 บทเรียน จาก 17.500
 •    รวมไปถึง:
 • + หนังสือเรียน ยังมีการสะกดในตัวอักษรไทย
 • + แบบฝึกหัดออนไลน์มากกว่า 1000 แบบ
 • + พจนานุกรมออนไลน์รวมถึงสัทศาสตร์
 • + ฝึกคำศัพท์ ออนไลน์
 • + ฝึกหัดสะกดคำ ออนไลน์
 • + แบบฝึกหัดหลายแบบที่ครอบคลุม
 • + เวลาสอนแบบยืดหยุ่น
 • + หลักสูตรเริ่มต้นได้ทุกเมื่อ
 • + เปิดทุกวัน
 • ราคารวมต่อคนเป็นบาท
  คลาสเรียนตัวต่อตัว 26.000
  เรียนร่วมกันกับเพื่อนของคุณ:
  • กับเพื่อนหนึ่งคน 19.500
  • กับเพื่อนสองคน 17.500
 • + หลักสูตรเข้มข้น 20 บทเรียน จาก 9.500
 •    รวมไปถึง:
 • + วัสดุหลักสูตรทีมีการสะกดในตัวอักษรไทย
 • + แบบฝึกหัดออนไลน์มากกว่า 1000 แบบ
 • + พจนานุกรมออนไลน์รวมถึงสัทศาสตร์
 • + ฝึกคำศัพท์ ออนไลน์
 • + ฝึกหัดสะกดคำ ออนไลน์
 • + แบบฝึกหัดหลายแบบที่ครอบคลุม
 • + เวลาสอนแบบยืดหยุ่น
 • + หลักสูตรเริ่มต้นได้ทุกเมื่อ
 • + เปิดทุกวัน
 • ราคารวมต่อคนเป็นบาท
  คลาสเรียนตัวต่อตัว 14.000
  เรียนร่วมกันกับเพื่อนของคุณ:
  • กับเพื่อนหนึ่งคน 10.500
  • กับเพื่อนสองคน 9.500
 • + หลักสูตรเข้มข้น 20 บทเรียน จาก 9.500
 •    รวมไปถึง:
 • + วัสดุหลักสูตรรวมถึงสัทศาสตร์เยอรมัน
 • + พจนานุกรมออนไลน์รวมถึงสัทศาสตร์
 • + เวลาสอนแบบยืดหยุ่น
 • + หลักสูตรเริ่มต้นได้ทุกเมื่อ
 • + เปิดทุกวัน
 • ราคารวมต่อคนเป็นบาท
  คลาสเรียนตัวต่อตัว 14.000
  เรียนร่วมกันกับเพื่อนของคุณ:
  • กับเพื่อนหนึ่งคน 10.500
  • กับเพื่อนสองคน 9.500
 • + หลักสูตรพิเศษสำหรับบริษัทและกลุ่มเอกชน
 • + หลักสูตรสอนในหลายอภาษา
 • + ปรับแต่งตามข้อกำหนดของคุณ
 • + สอนในสถานที่ได้
 • + สอนทุกวัน
 • ราคาตามคำขอ
ชั่วโมงเรียนของคุณสามารถใช้ได้ในหนึ่งปี หลักสูตร ใช้ได้ภายในหนึ่งปี. หากมีความประสงค์จะหยุดเรียนชั่วคราว สามารถแจ้งล่วงหน้าได้ และจำนวนชั่วโมงเรียนจะไม่ถูกหักออกไป
ณ ปัจจุบัน คำนวณอัตราแลกเปลี่ยนในสกุลเงินยูโร อยู่ที่ 39,51 บาท/ยูโร
ราคาบาทมีผลผูกพัน
หากไม่มีมูลค่าของเงินยูโรปรากฎอยู่ คลิกที่นี่.
ช่องทางใน การชำระเงิน:
1. ชำระด้วยเงินสด ณ ที่เรียน
2. โอนเงินด้วยสกุลเงินบาท ไปยังบัญชีธนาคารไทย
3. โอนเงินด้วยสกุลเงินยูโร ไปยังบัญชีธนาคารเยอรมันนี
ระยะเวลาบทเรียน = 50 นาที
1 การเรียนการสอน = 2 บทเรียน = 100 นาที
การเรียนกลุ่ม จะขึ้นอยู่กับจำนวนของผู้เข้าเรียน (3 คนขึ้นไป)

เกี่ยวกับข้อสอบ A1.
* ข้อมูลทั้งหมดโดยไม่ต้องรับผิด
* ข้อมูลสมารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ผ่าน!

สอบผ่านแล้ว! สอบผ่านแล้ว! สอบผ่านแล้ว! สอบผ่านแล้ว! สอบผ่านแล้ว! สอบผ่านแล้ว! สอบผ่านแล้ว! สอบผ่านแล้ว! สอบผ่านแล้ว! สอบผ่านแล้ว! สอบผ่านแล้ว! สอบผ่านแล้ว! สอบผ่านแล้ว! สอบผ่านแล้ว! สอบผ่านแล้ว! สอบผ่านแล้ว! สอบผ่านแล้ว! สอบผ่านแล้ว! สอบผ่านแล้ว! สอบผ่านแล้ว! สอบผ่านแล้ว! สอบผ่านแล้ว! สอบผ่านแล้ว! สอบผ่านแล้ว! สอบผ่านแล้ว! สอบผ่านแล้ว! สอบผ่านแล้ว! สอบผ่านแล้ว! สอบผ่านแล้ว! สอบผ่านแล้ว! สอบผ่านแล้ว! สอบผ่านแล้ว! สอบผ่านแล้ว! สอบผ่านแล้ว! สอบผ่านแล้ว!