ศูนย์ภาษาเยอรมันสมุย
GERMAN LANGUAGE CENTER SAMUI

คำถามที่พบบ่อย


• นักเรียนจะสามารถหยุดเรียนชั่วคราวได้หรือไม่?
นักเรียนสามารถหยุดเรียนชั่วคราวได้
และไม่ได้หมายความว่านักเรียนต้องยกเลิกชั่วโมงเรียนทั้งหมด
เนื่องจากเป็นการเรียนตัวต่อตัว นักเรียนสามารถกลับมาเรียนหลังจากหยุดเรียนไปแล้วในบทเรียนที่ต่อเนื่องก่อนหน้า


• เริ่มเรียนได้เมื่อใร?
เนื่องจากเป็นการเรียนตัวต่อตัว นักเรียนสามารถเริ่มเรียนได้ทุกเมื่อ
แล้วแต่นักเรียนและผู้สอนสามารถตกลงเวลาตารางเรียนกันได้


• เรียนกี่วันต่อสัปดาห์?
ปกติเปิดสอนสัปดาห์ละเจ็ดวัน
ขึ้นอยู่กับความต้องการของนักเรียนว่าต้องการเรียนกี่วัน
แต่ควรจะเรียนสามถึงห้าครั้ง ต่อสัปดาห์


• ใช้จ่ายเพิ่มเติมอื่นอีกหรือไม่?
ไม่ ค่าหลักสูตรรวมทุกอย่างที่นักเรียนต้องการในการเรียน หนังสือเรียน แบบฝึกหัด แบบฝึกหัดแบบองค์รวม ตัวอย่างข้อสอบ แบบฝึกหัดออนไลน์ และพจนานุกรมออนไลน์ เยอรมัน-ไทย-อังกฤษ
หากนักเรียนต้องการซื้อพจนานุกรมเป็นเล่ม ผู้สอนสามารถแนะนำพจนานุกรมที่เหมาะสมให้ได้


• สามารถจ่ายค่าหลักสูตรเป็นสกุลเงินยูโรได้หรือไม่?
ได้ คุณสามารถโอนค่าหลักสูตรเป็นสกุลเงินยูโรไปยังธนาคารเยอรมัน

• ต้องเรียนนานแค่ไหนเพื่อเตรียมสอบ?
อ้างข้อความ Goethe Institute:
"การที่จะสอบผ่าน A1 ผู้เรียนต้องเรียนประมาณ 80-200 หน่วย หล่วยละ45นาที ขึ้นอยู่กับความรู้พื้นฐานเดิมของผู้เรียนที่มีอยู่"

ด้วยการออกแบบหลักสูตรที่เป็นเอกลักษณ์สำหรับนักเรียนคนไทย เป็นการเรียนตัวต่อตัวที่เข้มข้น รวมไปถึงผู้สอนสามารถสื่อสารภาษาไทยได้ และมีความยืดยุ่นในเนื้อหาการเรียน จึงสามารถเรียนให้จบได้ในเวลาที่กระชับ

หลายปีที่ผ่านมา หลักสูตรการเรียนการสอน 80 หน่วยได้รับการยอมจากนักเรียนว่ามีประสิทธิภาพ
นักเรียนบางคนใช้เวลาเรียนน้อยกว่านั้น และบางคนใช้เวลาเรียนมากกว่านั้นนิดหน่อย

ในกรณีที่นักเรียนต้องการเรียนเพิ่ม นักเรียนสามารถจองชั่วโมงเรียนเพิ่มในอัตราค่าเรียนที่ถูกลง

หากยังเหลือชั่วโมงเรียนหลังจากที่สอบA1ผ่านแล้ว นักเรียนสามารถใช้ชั่วโมงที่เหลือในการเรียนเพื่อเตรียมสอบA2 หรือเรียนเพื่อเพิ่มเติมความรู้


* สามารถเปลี่ยนแปลงได้

ผ่าน!

สอบผ่านแล้ว! สอบผ่านแล้ว! สอบผ่านแล้ว! สอบผ่านแล้ว! สอบผ่านแล้ว! สอบผ่านแล้ว! สอบผ่านแล้ว! สอบผ่านแล้ว! สอบผ่านแล้ว! สอบผ่านแล้ว! สอบผ่านแล้ว! สอบผ่านแล้ว! สอบผ่านแล้ว! สอบผ่านแล้ว! สอบผ่านแล้ว! สอบผ่านแล้ว! สอบผ่านแล้ว! สอบผ่านแล้ว! สอบผ่านแล้ว! สอบผ่านแล้ว! สอบผ่านแล้ว! สอบผ่านแล้ว! สอบผ่านแล้ว! สอบผ่านแล้ว! สอบผ่านแล้ว! สอบผ่านแล้ว! สอบผ่านแล้ว! สอบผ่านแล้ว! สอบผ่านแล้ว! สอบผ่านแล้ว! สอบผ่านแล้ว! สอบผ่านแล้ว! สอบผ่านแล้ว! สอบผ่านแล้ว! สอบผ่านแล้ว!