ศูนย์ภาษาเยอรมันสมุย
GERMAN LANGUAGE CENTER SAMUI

การเรียนเป็นกลุ่ม

ฟรี และ ไม่จำกัด!

การเรียนกลุ่มเป็นการเรียนเสริมจากการเรียนตัวต่อตัวสำหรับนักเรียนทุกคนสัปดาห์ละหนึ่งครั้งโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม*
วันที่ขึ้นอยู่กับการมีส่วนร่วมของนักเรียน

group lesson

ในการเรียนกลุ่มคุณมีโอกาสที่จะถามคำถามและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนักเรียนคนอื่นๆ

ความรู้พื้นฐานที่สำคัญจะทวีความรุนแรงมากขึ้น มีการฝึกทำข้อสอบเสมือนจริง และคุณสามารถเรียนเกี่ยวกับ การใช้ชีวิตในประเทศเยอรมัน และวัฒนธรรมเยอรมัน นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียน

ด้วยวิธีนี้ นักเรียนจะได้รับประสบการณ์มากมายและเป็นการเตรียมตัวที่ดีสำหรับการสอบ

ถึงแม้ว่าจะเรียนจบหลักสูตรไปแล้ว นักเรียนยังสามารถเข้าเรียนแบบกลุ่มได้ฟรีและไม่จำกัดครั้ง

* อย่างต่ำสามคน สามารถเปลี่ยนแปลงได้

ผ่าน!

สอบผ่านแล้ว! สอบผ่านแล้ว! สอบผ่านแล้ว! สอบผ่านแล้ว! สอบผ่านแล้ว! สอบผ่านแล้ว! สอบผ่านแล้ว! สอบผ่านแล้ว! สอบผ่านแล้ว! สอบผ่านแล้ว! สอบผ่านแล้ว! สอบผ่านแล้ว! สอบผ่านแล้ว! สอบผ่านแล้ว! สอบผ่านแล้ว! สอบผ่านแล้ว! สอบผ่านแล้ว! สอบผ่านแล้ว! สอบผ่านแล้ว! สอบผ่านแล้ว! สอบผ่านแล้ว! สอบผ่านแล้ว! สอบผ่านแล้ว! สอบผ่านแล้ว! สอบผ่านแล้ว! สอบผ่านแล้ว! สอบผ่านแล้ว! สอบผ่านแล้ว! สอบผ่านแล้ว! สอบผ่านแล้ว! สอบผ่านแล้ว! สอบผ่านแล้ว! สอบผ่านแล้ว! สอบผ่านแล้ว! สอบผ่านแล้ว!